Metody

Metody

Terapia manualna

Terapia manualna Terapia manualna jest to specjalizacja w ramach fizjoterapii, która w ramach szkolenia podyplomowego rozwija wiedzę fizjoterapeuty z zakresu anatomii i neurofizjologii. Specjalista fizjoterapii zajmuje się diagnostyką i leczeniem dysfunkcji narządu ruchu, przeprowadzając w tym celu wywiad i badanie pacjenta. Dzięki temu możliwe jest ustalenie planu procesu leczenia oraz czasu jego trwania. Leczenie dysfunkcji narządu ruchu i obwodowego układu nerwowego następuje przez wykorzystanie technik mobilizacji stawów, technik mięśniowych oraz ćwiczeń ruchowych. Nadrzędnym celem jest jak najszybszy powrót do normalnego funkcjonowania przez przywrócenie możliwości wykonywania bezbolesnych pozycji i ruchów ciała pacjenta oraz profilaktyka zapobiegająca nawrotom dolegliwości. IFOMPT (International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists) nadzoruje kształcenie fizjoterapeutów w Ortopedycznej Terapii Manualnej, dając wytyczne do wprowadzania tej nowej specjalizacji (od 1976 r.), w obrębie fizjoterapii, zgodna z medycyną oparta na dowodach naukowych (EBM Evidence Based Medicine). http://www.ifompt.org/About+IFOMPT.html

Osteopatia

Osteopatia to oparte na zabiegach manualnych postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne dotyczące dysfunkcji ruchomości stawowej i tkankowej, w zakresie wpływu tych dysfunkcji na występowanie stanów chorobowych – mające na celu poprawę stanu zdrowia pacjentów, jak i profilaktykę w utrzymaniu tego dobrostanu. Taką definicję osteopatii przyjęło Towarzystwo Osteopatów Polskich (TOP). Osteopatia to metoda leczenia manualnego z ponad 100 letnią tradycją. Jest uznaną i cenioną w wielu krajach na świecie formą diagnozowania i leczenia. Za ojca nowożytnej osteopatii uważa się Andrew Taylor Still’a, amerykańskiego lekarza. Od czasów Stilla osteopatia przeszła długą drogę do Europy i znaczną metamorfozę. Współczesna osteopatia i jej praktykowanie wymaga doskonałych umiejętności praktycznych oraz ogromnej wiedzy ogólnomedycznej. Osteopatia jako medycyna manualna zaburzeń funkcjonalnych wpisuje się zakresem swego działania w krajobraz ochrony zdrowia ludzkiego, jako medycyna z wyboru, w przypadkach zaburzeń funkcjonalnych organizmu.
Osteopatia zaliczana jest do medycyny komplementarnej, choć niestety często mylona z medycyną alternatywną. Osteopatia traktuje ciało ludzkie jako całość, zarówno w aspekcie strukturalnym jak i funkcjonalnym, stanowi kwintesencje mądrości i sztuki leczenia. Model konstrukcji tensegrity odzwierciedla strukturę ciała ludzkiego i wykorzystywany jest do opisywania i badania biomechaniki ciała ludzkiego jako integralnej całości. Układ tensegrity (wyraz pochodzenia angielskiego, złożony z tension – naprężenie pochodzące od rozciągania oraz integrity – integralność) wynalazek ustroju konstrukcyjnego, w którym następuje wzajemna stabilizacja elementów rozciąganych i ściskanych.

Biofeedback z wykorzystaniem USG - Sonofeedback

Do planowania oraz obiektywizacji przebiegu terapii wykorzystujemy aparat USG. Dzięki temu terapeuta jest w stanie bardzo dokładnie dobrać ćwiczenie do potrzeb pacjenta, co powoduje skrócenie czasu procesu powrotu do pełnej sprawności. Jednocześnie zwiększa to u pacjenta świadomość ciała, podczas wykonywania poleceń terapeuty, widząc efekty wykonywanego ćwiczenia na ekranie monitora aparatu USG. Zrozumienie przez pacjenta wykonywanego ćwiczenia ułatwia również poprawne wykonywanie ich samodzielnie w domu, co przekłada się na szybsze efekty terapii. Pomoc w rozpoznaniu Sonofeedback pozwala wykwalifikowanemu fizjoterapeucie badać funkcję narządu ruchu. Przyczyną wielu dolegliwości bólowych nie jest tylko zwykłe osłabienie pewnych grup mięśniowych, ale również zaburzenia kontroli motorycznej o charakterze koordynacyjnym, określanych mianem tzw. timingu, czyli synchronizacji pracy mięśniowej. USG wykorzystujemy najpierw żeby zidentyfikować, a następnie wyizolować pracę właściwych w danej dysfunkcji mięśni, co z kolei wpływa na optymalizację efektów terapeutycznych.