Regulamin

Regulamin obowiązujący w  Arenamed

 1. Arenamed znajduje się przy ulicy Pileckiego 122, 3 piętro – budynek hali widowiskowo – sportowej UCSIR.
  Przy budynku znajduje się bezpłatny niestrzeżony parking z dużą ilością miejsc parkingowych.
  Na 3 piętro można dostać się schodami lub windą.
 2. Formy płatności i koszty wizyt opisane są w zakładce cennik.
 3. Pacjent na pierwszą wizytę powinien zabrać ze sobą dokumentacje medyczną,  wraz z badaniami obrazowymi jeśli takie posiada (tj. CD z RTG,MRI,TK).
 4. Pacjent dostaje przypomnienie z potwierdzeniem terminu wizyty na 24h przed wizytą w formie wiadomości SMS, a w przypadku posiadania aplikacji serwisu booksy wiadomości typu push.
 5. Pacjent zobowiązany jest do odwołania wizyty na 24h przed planowanym terminem wizyty przez SMS z informacją zawierającą imię nazwisko, datę i godzinę wizyty wysłany pod numer telefonu+48 531 957 662, telefonicznie pod numerem +48 22 240 13 13 lub przez aplikację booksy.
 6. W przypadku braku informacji dotyczącej odwołania wizyty uznaje się ją jako odbytą  i w pełni płatną.  Termin płatności to 7 dni od daty nieodwołanej wizyty.  W przypadku karnetów wizyta zostaje odliczona z puli opłaconych wizyt.
 7. Pacjent proszony jest do przybycia na około 10 minut przed wyznaczoną godziną wizyty,     w celu zostawienia okrycia wierzchniego i zostawienia go w przebieralni (w szafkach zamykanych na klucz) czy skorzystania z toalety.
 8. Faktury i rachunki imienne oraz zaświadczenia do ZUS lub ubezpieczycieli prywatnych wystawiane są na życzenie pacjenta w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.
 9. Pacjent umawiając się na wizytę akceptuje niniejszy regulamin Arenamed.