Rehabilitacja po urazie Whiplash

 Rehabilitacja Whiplash

rehabilitacja urazu smagnięcia biczem


Rehabilitacja urazów bezwładnościowych odcinka szyjnego-whiplash

Urazy typu whiplash (ang. Whiplash Injury, WI - uraz smagnięcia biczem).

Urazy tego typu powodują szereg niekorzystnych objawów określanych jako Uszkodzenia Towarzyszące Urazom Bezwładnościowym (ang. Whiplash Associated Disorder, WAD), będących często źródłem przewlekłej niepełnosprawności pacjentów. Objawy jakie towarzyszą pacjentom po tym urazie to:

  • ból odcinka szyjnego
  • sztywność i ograniczony zakres ruchu w szyi
  • bóle głowy
  • zawroty głowy i zaburzenia równowagi
  • ból stawu skroniowo-żuchwowego
  • zaburzenia połykania
  • problemy z widzeniem - zaburzenia akomodacji oka

Urazy te zajmują aż 16 miejsce na liście najczęstszych zachorowań rocznych globalnej populacji, a 70% wszystkich ludzi biorących udział w wypadku komunikacyjnym ma cechy zespołu whiplash.

Prowadzimy badania naukowe w zakresie optymalizacji i poprawy procedur diagnostyczno leczniczych leczenia urazu Whiplash. Dzięki zastosowanym procedurom i własnym obserwacjom oraz ścisłej współpracy ze specjalistami z zakresu neurologii, stomatologii, laryngologii, logopedii i optometrii udało nam się wyleczyć wielu pacjentów z tym problemem umożliwiając im powrót do pełnej sprawności, życia bez bólu i zawrotów głowy.

www.whiplash.pl