Usługi

Usługi

Rehabilitacja urazów bezwładnościowych odcinka szyjnego-whiplash

Urazy typu whiplash (ang. Whiplash Injury, WI - uraz smagnięcia biczem).

Urazy tego typu powodują szereg niekorzystnych objawów określanych jako Uszkodzenia Towarzyszące Urazom Bezwładnościowym (ang. Whiplash Associated Disorder, WAD), będących często źródłem przewlekłej niepełnosprawności pacjentów. Objawy jakie towarzyszą pacjentom po tym urazie to:

  • ból odcinka szyjnego
  • sztywność i ograniczony zakres ruchu w szyi
  • bóle głowy
  • zawroty głowy i zaburzenia równowagi
  • ból stawu skroniowo-żuchwowego
  • zaburzenia połykania
  • problemy z widzeniem - zaburzenia akomodacji oka

Urazy te zajmują aż 16 miejsce na liście najczęstszych zachorowań rocznych globalnej populacji, a 70% wszystkich ludzi biorących udział w wypadku komunikacyjnym ma cechy zespołu whiplash.

Prowadzimy badania naukowe w zakresie optymalizacji i poprawy procedur diagnostyczno leczniczych leczenia urazu Whiplash. Dzięki zastosowanym procedurom i własnym obserwacjom oraz ścisłej współpracy ze specjalistami z zakresu neurologii, stomatologii, laryngologii, logopedii i optometrii udało nam się wyleczyć wielu pacjentów z tym problemem umożliwiając im powrót do pełnej sprawności, życia bez bólu i zawrotów głowy.

www.whiplash.pl

Rehabilitacja układu
ruchu narządu żucia

Rehabilitacja układu ruchu narządu żucia to jeden z niezbędnych elementów przeprowadzenia prawidłowego leczenia choroby okluzyjnej.

Przeprowadzane przez nas zabiegi mają na celu ustabilizowanie i skoordynowanie pozycji głowy przez zmianę czynności mięśni narządu żucia oraz mięśni i stawów odcinka szyjnego kręgosłupa. W większości przypadków choroby okluzyjnej sukces - wyleczenie pacjenta jest możliwe tylko poprzez pracę w interdyscyplinarnym zespole stomatolog-logopeda-fizjoterapeuta. Prawidłowo przeprowadzona terapia stomatologiczna, przywrócenie funkcji prymarnych języka i osiowego ustawienia głowy to warunek uzyskania stabilnych efektów leczenia.

Diagnostyka i leczenie zespołów bólowych narządu ruchu

Ból jest najczęstszym powodem zgłaszania się do fizjoterapeuty.

Przyczyna bólu może być bardzo różna, może to być uraz, zmiana zwyrodnieniowa, ucisk na nerw obwodowy czy inny nie związany z układem mięśniowo szkieletowym proces zapalny.

Specjalista fizjoterapii zajmuje się diagnostyką i leczeniem dysfunkcji narządu ruchu, przeprowadzając w tym celu wywiad i badanie pacjenta. Często do rozpoczęcia leczenia niezbędne będzie wykonanie badań obrazowych lub konsultacja ze specjalistą innej dziedziny medycyny. Dzięki temu możliwe jest ustalenie planu leczenia oraz czasu jego trwania. Leczenie dysfunkcji narządu ruchu i obwodowego układu nerwowego następuje przez wykorzystanie technik mobilizacji stawów, technik mięśniowych oraz ćwiczeń ruchowych. Nadrzędnym celem jest jak najszybszy powrót do normalnego funkcjonowania przez przywrócenie umożliwieniem wykonywania ruchu bez bólu oraz profilaktyka nawrotu dolegliwości.

Diagnostyka i leczenie wad postawy

Zespół Arenamed zajmuje się diagnostyką i leczeniem wad postawy.

Wadą postawy określa się odstępstwo od postawy określonej jako prawidłowa. Przyczyny odstępstw od przyjętej przez medycynę normy są różne; zaczynając od wad wrodzonych wzroku słuchu czy kości przez czynniki infekcyjne urazowe czy przeciążeniowe. 

Diagnozę i plan terapii ustalamy w oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie, wykorzystując testy ogólnomedyczne oraz specjalistyczne w zakresie narządu ruchu. Ważnym elementem diagnostyki postawy jest poza diagnostyką radiologiczną wizualna ocena sylwetki pacjenta, jego nawyków ruchowych i strategii kompensacyjnych.

W zależności od stanu pacjenta i podłoża jego problemów ściśle współpracujemy zespecjalistami w zakresie pediatrii, neurologii, ortopedii, stomatologii, laryngologii oraz logopedii i optometrii. 

W trakcie terapii staramy się obiektywizować jej postępy przez dołączanie dokumentacji fotograficznej oraz wykonywanie testów funkcjonalnych.

Rehabilitacja
pooperacyjna

W ArenaMed zajmujemy się Pacjentami po przebytych zabiegach operacyjnych kręgosłupa, kończyny górnej i kończyny dolnej. Rehabilitacja pooperacyjna jest warunkiem do uzyskania pełnego zdrowia po każdym zabiegu operacyjnym. Indywidualnie dobrane i zaplanowane działanie specjalisty rehabilitacji z zespołu ArenaMed pozwala w optymalnie  szybkim i bezpiecznym okresie  powrócić do pełnej sprawności przywracając siłę mięśniową oraz poprawiając ogólną koordynację ruchową. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu pacjentów pooperacyjnych ściśle współpracując z chirurgami z zakresu neurochirurgii i ortopedii kierujących do nas pacjentów. Końcowym etapem powrotu do zdrowia jest Medyczny trening personalny.

Medyczny trening personalny

Medyczny trening personalny to forma aktywności fizycznej realizowana z pomocą doświadczonego trenera personalnego. Polega na treningu całego ciała w formie specjalnie dobranych ćwiczeń. Jej celem jest przywrócenie bądź utrzymanie zdrowia, kondycji, a także prawidłowej postawy i masy ciała. Medyczny trening personalny bazuje na metodach stosowanych w treningach sportowych. Ćwiczenia są tu jednak dopasowywane nie tylko do wieku, wagi, stylu życia oraz płci pacjenta, ale przede wszystkim do choroby, objawów, etapu leczenia i współistniejących schorzeń.